กรุณาอ่านข้อตกลงการเป็นสมาชิก

1. กรุณาเชื่อฟัง ทีมงาน ในการใช้งานระบบ
2. หากพบ Bug ผู้ใช้โปรดแจ้ง ทีมงาน เพื่อทำการแก้ไข
3. กรุณา อย่าเจาะ อย่าแกะ อย่าขโมย อย่าทำลายระบบ
4. ชำระค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่ายึกยักให้ทีมงานเหนื่อยใจ
5. ถ้าไม่เข้าใจกลับไปอ่านข้อ 1 ใหม่อีกรอบ OK ป่ะ ?
ยืนยันเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขทั้งหมด

สถิติรวมทั้งหมด

Blog ทั้งหมดในฐานข้อมูล 85,818 รายการ
Blog ที่ส่งสำเร็จ 58,981 รายการ
Blog ที่ส่งผิดพลาด 2,355 รายการ
Blog ที่รอส่ง 24,482 รายการ

 

ประจำวันนี้

Blog ที่ส่งในวันนี้ทั้งหมด 986 รายการ
Blog ที่ส่งสำเร็จ 901 รายการ
Blog ที่ส่งผิดพลาด 15 รายการ
Blog ที่รอส่ง 70 รายการ

 

สถิติรูป , วีดีโอ

รูปในฐานข้อมูลทั้งหมด 149,168 รูป
รูปขนาดน้อยกว่า 400 pixel 25,441 รูป
รูปขนาด 400 - 800 pixel 98,321 รูป
รูปขนาด 800 pixel ขึ้นไป 25,406 รูป
รูปยังไม่ทราบขนาด 0 รูป
วีดีโอในฐานข้อมูลทั้งหมด 0 ไฟล์