คู่มือใช้งาน / เขียน Blog

คุณสามารถศึกษาการใช้งานระบบของ wp4SEO ได้ก่อนที่เมนูนี้ เพื่อให้ง่ายต้องการค้นหาข้อมูลเราแยกแยะข้อมูลตามหัวข้อไว้ทางด้านซ้ายแล้ว

คุณเริ่มเขียน Blog ผ่านระบบ wp4SEO ได้เข้าเมนู แล้วคลิกที่ปุ่ม ระบบจะขึ้น Form ข้อมูลให้กรอกขึ้นมา

ให้คุณกรอกข้อมูลตามช่องที่ระบุไว้ข้อมูลที่ต้องการ Spin สามารถใส่ได้ทั้งแบบ Spin ปกติ หรือ Spin ซ้อนกันก็ได้โดยดูจากตัวอย่างที่ให้ไว้ ระบบของเราออกแบบให้ใส่รูปให้อัตโนมัติ โดยรูปจะพิจารณาจาก Keyword ที่ท่านได้ระบุมาเมื่อกรอกรายละเอียดครบแล้วให้กดยืนยันข้อมูลระบบจะ Spin สร้าง Blog ทั้งหมดออกมาตามจำนวน Blog ที่ระบุไว้

เมื่อระบบ Spin ข้อมูลเสร็จแล้วจะส่งกลับมาที่หน้ารายละเอียด Blog นั้นให้เราเข้าไปดูข้อมูล Spin ตามต้องการหากไม่พอใจสามารถคลิกเข้าไปแก้ไขข้อมูลราย Blog นั้นๆได้

หากคุณตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม ระบบก็จะเริ่มส่ง Blog ให้ตามเงื่อนไข ระยะเวลาที่ระบุไว้

ตัวอย่างหน้ารายละเอียดของแต่ละ Blog คุณสามารถเลือกแก้ไขให้ spin ใหม่ทั้งหมด หรือ spin เฉพาะบางส่วนเช่น เฉพาะหัวเรื่อง , เฉพาะเนื้อหาได้ โดยสังเกตว่ารูปที่ประกอบอยู่ในเนื้อหา จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกครั้งที่ spin

การจัดการกลุ่ม คุณสามารถใช้เมนู โดยกลุ่มเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ตอนเขียน Blog ใหม่

ใช้ปุ่มนี้เพื่อเพิ่ม Category

ใช้ปุ่มนี้เพื่อนำเข้า Category จำนวนมากๆ

เพื่อแก้ไขกลุ่ม Category

เพื่อลบกลุ่ม Category

การจัดการ Keyword คุณสามารถใช้เมนู โดยกลุ่มเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ตอนเขียน Blog ใหม่

ใช้ปุ่มนี้เพื่อเพิ่ม Keyword

ใช้ปุ่มนี้เพื่อนำเข้า Keyword จำนวนมากๆ

เพื่อแก้ไขกลุ่ม Keyword

เพื่อลบกลุ่ม Keyword

 

สถิติรวมทั้งหมด

Blog ทั้งหมดในฐานข้อมูล 305,230 รายการ
Blog ที่ส่งสำเร็จ 291,577 รายการ
Blog ที่ส่งผิดพลาด 8,379 รายการ
Blog ที่รอส่ง 5,274 รายการ

 

ประจำวันนี้

Blog ที่ส่งในวันนี้ทั้งหมด 429 รายการ
Blog ที่ส่งสำเร็จ 226 รายการ
Blog ที่ส่งผิดพลาด 4 รายการ
Blog ที่รอส่ง 199 รายการ

 

สถิติรูป , วีดีโอ

รูปในฐานข้อมูลทั้งหมด 162,786 รูป
รูปขนาดน้อยกว่า 400 pixel 27,236 รูป
รูปขนาด 400 - 800 pixel 107,205 รูป
รูปขนาด 800 pixel ขึ้นไป 28,345 รูป
รูปยังไม่ทราบขนาด 0 รูป
วีดีโอในฐานข้อมูลทั้งหมด 0 ไฟล์