คู่มือใช้งาน / Video กลุ่ม Blog

คุณสามารถศึกษาการใช้งานระบบของ wp4SEO ได้ก่อนที่เมนูนี้ เพื่อให้ง่ายต้องการค้นหาข้อมูลเราแยกแยะข้อมูลตามหัวข้อไว้ทางด้านซ้ายแล้ว

 

ขี้เกียจอ่านดูเอาแบบ Video ก็ได้ครับ ภาพอาจจะไม่ชัดหน่อยเพราะความสามารถอัดทำได้เท่านี้จริงๆ ;) คลิกที่ปุ่มบน Youtube เปลี่ยนความละเอียดเป็น 720p นะครับ

สถิติรวมทั้งหมด

Blog ทั้งหมดในฐานข้อมูล 103,695 รายการ
Blog ที่ส่งสำเร็จ 91,062 รายการ
Blog ที่ส่งผิดพลาด 2,976 รายการ
Blog ที่รอส่ง 9,657 รายการ

 

ประจำวันนี้

Blog ที่ส่งในวันนี้ทั้งหมด 1,680 รายการ
Blog ที่ส่งสำเร็จ 49 รายการ
Blog ที่ส่งผิดพลาด 5 รายการ
Blog ที่รอส่ง 1,626 รายการ

 

สถิติรูป , วีดีโอ

รูปในฐานข้อมูลทั้งหมด 154,820 รูป
รูปขนาดน้อยกว่า 400 pixel 26,213 รูป
รูปขนาด 400 - 800 pixel 101,965 รูป
รูปขนาด 800 pixel ขึ้นไป 26,642 รูป
รูปยังไม่ทราบขนาด 0 รูป
วีดีโอในฐานข้อมูลทั้งหมด 0 ไฟล์