คู่มือใช้งาน / แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

คุณสามารถศึกษาการใช้งานระบบของ wp4SEO ได้ก่อนที่เมนูนี้ เพื่อให้ง่ายต้องการค้นหาข้อมูลเราแยกแยะข้อมูลตามหัวข้อไว้ทางด้านซ้ายแล้ว

เมื่อเข้าระบบมาแล้ว คุณสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ที่ ระบบจะเปิดหน้าจอให้กรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข

เมื่อกรอกข้อมูลทั้งหมดแล้วระบบจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวให้ทันที

 

สถิติรวมทั้งหมด

Blog ทั้งหมดในฐานข้อมูล 56,582 รายการ
Blog ที่ส่งสำเร็จ 42,145 รายการ
Blog ที่ส่งผิดพลาด 2,214 รายการ
Blog ที่รอส่ง 12,223 รายการ

 

ประจำวันนี้

Blog ที่ส่งในวันนี้ทั้งหมด 0 รายการ
Blog ที่ส่งสำเร็จ 0 รายการ
Blog ที่ส่งผิดพลาด 0 รายการ
Blog ที่รอส่ง 0 รายการ

 

สถิติรูป , วีดีโอ

รูปในฐานข้อมูลทั้งหมด 139,231 รูป
รูปขนาดน้อยกว่า 400 pixel 24,638 รูป
รูปขนาด 400 - 800 pixel 91,136 รูป
รูปขนาด 800 pixel ขึ้นไป 23,457 รูป
รูปยังไม่ทราบขนาด 0 รูป
วีดีโอในฐานข้อมูลทั้งหมด 0 ไฟล์