คู่มือใช้งาน / เปลี่ยนรหัสผ่าน

คุณสามารถศึกษาการใช้งานระบบของ wp4SEO ได้ก่อนที่เมนูนี้ เพื่อให้ง่ายต้องการค้นหาข้อมูลเราแยกแยะข้อมูลตามหัวข้อไว้ทางด้านซ้ายแล้ว

เมื่อเข้าระบบมาแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านโดยคลิกที่เมนู ระบบจะเปิดหน้าจอให้ระบุรหัสผ่านเดิมและรหัสผ่านใหม่

เมื่อข้อมูลทั้งหมดถูกต้องระบบจะเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ให้ทันที

 

สถิติรวมทั้งหมด

Blog ทั้งหมดในฐานข้อมูล 305,230 รายการ
Blog ที่ส่งสำเร็จ 291,577 รายการ
Blog ที่ส่งผิดพลาด 8,379 รายการ
Blog ที่รอส่ง 5,274 รายการ

 

ประจำวันนี้

Blog ที่ส่งในวันนี้ทั้งหมด 429 รายการ
Blog ที่ส่งสำเร็จ 226 รายการ
Blog ที่ส่งผิดพลาด 4 รายการ
Blog ที่รอส่ง 199 รายการ

 

สถิติรูป , วีดีโอ

รูปในฐานข้อมูลทั้งหมด 162,786 รูป
รูปขนาดน้อยกว่า 400 pixel 27,236 รูป
รูปขนาด 400 - 800 pixel 107,205 รูป
รูปขนาด 800 pixel ขึ้นไป 28,345 รูป
รูปยังไม่ทราบขนาด 0 รูป
วีดีโอในฐานข้อมูลทั้งหมด 0 ไฟล์