คู่มือใช้งาน / ออกจากระบบ

คุณสามารถศึกษาการใช้งานระบบของ wp4SEO ได้ก่อนที่เมนูนี้ เพื่อให้ง่ายต้องการค้นหาข้อมูลเราแยกแยะข้อมูลตามหัวข้อไว้ทางด้านซ้ายแล้ว

เมื่อเข้าระบบมาแล้ว คุณสามารถออกจากระบบได้ที่ โดยเมื่อคลิกเมนูนี้แล้วระบบจะออกมาสู่หน้าแรกให้ทันที

 

สถิติรวมทั้งหมด

Blog ทั้งหมดในฐานข้อมูล 202,594 รายการ
Blog ที่ส่งสำเร็จ 190,751 รายการ
Blog ที่ส่งผิดพลาด 6,567 รายการ
Blog ที่รอส่ง 5,276 รายการ

 

ประจำวันนี้

Blog ที่ส่งในวันนี้ทั้งหมด 790 รายการ
Blog ที่ส่งสำเร็จ 787 รายการ
Blog ที่ส่งผิดพลาด 3 รายการ
Blog ที่รอส่ง 0 รายการ

 

สถิติรูป , วีดีโอ

รูปในฐานข้อมูลทั้งหมด 162,518 รูป
รูปขนาดน้อยกว่า 400 pixel 26,965 รูป
รูปขนาด 400 - 800 pixel 107,207 รูป
รูปขนาด 800 pixel ขึ้นไป 28,346 รูป
รูปยังไม่ทราบขนาด 0 รูป
วีดีโอในฐานข้อมูลทั้งหมด 0 ไฟล์