คู่มือใช้งาน / กลุ่ม Blog

คุณสามารถศึกษาการใช้งานระบบของ wp4SEO ได้ก่อนที่เมนูนี้ เพื่อให้ง่ายต้องการค้นหาข้อมูลเราแยกแยะข้อมูลตามหัวข้อไว้ทางด้านซ้ายแล้ว

ชื่อกลุ่มเป็นการแบ่งกลุ่มของ Blog ของคุณ เพื่อให้สะดวกในการนำไปใช้เขียน Blog คุณสามารถเข้าดูกลุ่มรายชื่อของ Blog ที่ได้บันทึกเอาไว้ใช้งานโดยคลิกที่เมนู ระบบจะแสดงรายชื่อกลุ่มที่บันทึกเอาไว้ออกมา

คุณสามารถเพิ่มกลุ่ม Blog โดยคลิกที่ปุ่ม และกรอกรายละเอียดของกลุ่ม Blog ที่ต้องการเข้าระบบ

หากคุณต้องการเพิ่มกลุ่ม Blog จำนวนมากๆสามารถใช้ เพื่อนำเข้ากลุ่มจาก text file ได้ทันทีเพื่อความสะดวกของสมาชิกนั้นเอง

หากต้องการแก้ไขกลุ่มก็สามารถคลิกที่ปุ่ม เพื่อแก้ไขได้ทันที

หรือกลุ่มใดไม่ต้องการแล้วก็สามารถใช้ เพื่อลบกลุ่มได้

 

เมื่อคุณเพิ่มรายชื่อกลุ่มแล้วให้คลิกเข้าไปที่กลุ่มนั้นเพื่อทำการเพิ่มรายชื่อ Blog ของคุณเข้าไปดังนี้

โดยระบบจะแจ้งโดยละเอียดว่า Blog ดังกล่าว Login ได้ถูกต้องหรือไม่ ใช้เวลาเชื่อมต่อเท่าไร

ใช้ปุ่มนี้เมื่อต้องการเพิ่ม Blog เข้าระบบ

หากต้องการเพิ่ม Blog จำนวนมากๆในครั้่งเดียวสามารถใช้ปุ่ม เพื่อนำเข้าข้อมูล Blog จาก Text File

หากต้องการแก้ไข Blog ก็สามารถคลิกที่ปุ่ม เพื่อแก้ไขได้ทันที

หรือกลุ่มใดไม่ต้องการแล้วก็สามารถใช้ เพื่อลบกลุ่มได้

เมื่อคุณเพิ่ม Blog ตามต้องการครบแล้วให้คลิก เพื่อตรวจสอบ Blog ที่บันทึกไว้ว่าพร้อมใช้งานหรือไม่

เมื่อคุณเพิ่มรายชื่อกลุ่มแล้วให้คลิกเข้าไปที่กลุ่มนั้นเพื่อทำการเพิ่มรายชื่อ Blog ของคุณเข้าไปดังนี้

โดยระบบจะแจ้งโดยละเอียดว่า Blog ดังกล่าว Login ได้ถูกต้องหรือไม่ ใช้เวลาเชื่อมต่อเท่าไร

ใช้ปุ่มนี้เมื่อต้องการเพิ่ม Blog เข้าระบบ

หากต้องการเพิ่ม Blog จำนวนมากๆในครั้่งเดียวสามารถใช้ปุ่ม เพื่อนำเข้าข้อมูล Blog จาก Text File

หากต้องการแก้ไข Blog ก็สามารถคลิกที่ปุ่ม เพื่อแก้ไขได้ทันที

หรือกลุ่มใดไม่ต้องการแล้วก็สามารถใช้ เพื่อลบกลุ่มได้

เมื่อคุณเพิ่ม Blog ตามต้องการครบแล้วให้คลิก เพื่อตรวจสอบ Blog ที่บันทึกไว้ว่าพร้อมใช้งานหรือไม่

 

สถิติรวมทั้งหมด

Blog ทั้งหมดในฐานข้อมูล 56,582 รายการ
Blog ที่ส่งสำเร็จ 42,145 รายการ
Blog ที่ส่งผิดพลาด 2,214 รายการ
Blog ที่รอส่ง 12,223 รายการ

 

ประจำวันนี้

Blog ที่ส่งในวันนี้ทั้งหมด 0 รายการ
Blog ที่ส่งสำเร็จ 0 รายการ
Blog ที่ส่งผิดพลาด 0 รายการ
Blog ที่รอส่ง 0 รายการ

 

สถิติรูป , วีดีโอ

รูปในฐานข้อมูลทั้งหมด 139,231 รูป
รูปขนาดน้อยกว่า 400 pixel 24,638 รูป
รูปขนาด 400 - 800 pixel 91,136 รูป
รูปขนาด 800 pixel ขึ้นไป 23,457 รูป
รูปยังไม่ทราบขนาด 0 รูป
วีดีโอในฐานข้อมูลทั้งหมด 0 ไฟล์