คู่มือใช้งาน / สมัครสมาชิก

คุณสามารถศึกษาการใช้งานระบบของ wp4SEO ได้ก่อนที่เมนูนี้ เพื่อให้ง่ายต้องการค้นหาข้อมูลเราแยกแยะข้อมูลตามหัวข้อไว้ทางด้านซ้ายแล้ว

คุณสามารถสมัครสมาชิก ได้โดยคลิกที่เมนู ระบบจะเปิดหน้าจอ
ให้อ่านรายละเอียดและเงื่อนไขการสมัครสมาชิก

เมื่ออ่านข้อตกลงแล้วคลิกยืนยัน และกด ต่อไป ระบบจะพาเข้าหน้าให้กรอกรายละเอียดสมาชิก

เมื่อคุณกรอกรายละเอียดตามความจริงแล้ว ระบบจะส่งรหัสผ่านไปที่ Email ของคุณ และสามารถใช้รหัสผ่านดังกล่าวเข้าระบบของ wp4SEO ได้ทันที

 

สถิติรวมทั้งหมด

Blog ทั้งหมดในฐานข้อมูล 131,692 รายการ
Blog ที่ส่งสำเร็จ 120,969 รายการ
Blog ที่ส่งผิดพลาด 4,648 รายการ
Blog ที่รอส่ง 6,075 รายการ

 

ประจำวันนี้

Blog ที่ส่งในวันนี้ทั้งหมด 397 รายการ
Blog ที่ส่งสำเร็จ 61 รายการ
Blog ที่ส่งผิดพลาด 5 รายการ
Blog ที่รอส่ง 331 รายการ

 

สถิติรูป , วีดีโอ

รูปในฐานข้อมูลทั้งหมด 159,375 รูป
รูปขนาดน้อยกว่า 400 pixel 26,566 รูป
รูปขนาด 400 - 800 pixel 105,213 รูป
รูปขนาด 800 pixel ขึ้นไป 27,596 รูป
รูปยังไม่ทราบขนาด 0 รูป
วีดีโอในฐานข้อมูลทั้งหมด 0 ไฟล์